29 декабря 2010 г.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
домовленостей між Кабінетом Міністрів України та
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Присутні :
Від Урядової сторони : Клюєв А.П., Табачник Д.В., Куліков П.М., Матвійчик В.М.,
Павленко В.П., Рибак С.О.

Від Секретаріату Кабінету Міністрів України : Дніпров О.С.

Від Профспілки працівників освіти і науки України: Сачков Л.С., Труханов Г.Ф., Волкова К.І., Горшкова A.C., Цикалюк А.Д., Яцейко М.Г.

Сторони відмічають, що вжиті владними структурами заходи поліпшили ситуацію із виплатою заробітної плати працівникам освіти у встановлені законодавством терміни.
Разом з тим, соціально-економічні проблеми працівників освіти не втрачають своєї гостроти у зв'язку із недостатнім рівнем їх матеріального забезпечення. Зазначене зумовлено тим, що середні посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників станом на 1 жовтня 2010 року, складаючи відповідно 1154 та 2004 грн. на місяць, становлять менше половини гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту» рівня.
Застосування першого тарифного розряду для визначення розмірів посадових окладів за розрядами Єдиної тарифної сітки на рівні, встановленому нормативними документами Кабінету Міністрів України, замість розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати, спричиняє штучне стримування росту заробітної плати працівників, поглиблює розрив у розмірах заробітку працівників бюджетної та виробничої сфер, руйнує диференціацію в оплаті праці професіоналів і робітників.
Запровадження з метою підвищення престижності педагогічної праці 20- відсоткової надбавки лише окремим категоріям педагогічних працівників призвело до порушення принципу соціальної справедливості в освітянській сфері.
Про гостроту зазначених питань та необхідність їх вирішення свідчать відповідні положення Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Стабілізація ситуації в середовищі працівників освіти може бути забезпечена за умови:
- визначення конкретних заходів для запровадження поетапного встановлення розмірів оплати праці працівників освіти відповідно до норм статті 57 Закону України «Про освіту»;
- запровадження норм щодо встановлення окладів (ставок заробітної плати) за розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи з розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати;
- поширення виплати вищезгаданої надбавки на всі категорії педагогічних працівників.
Віддаючи належне ролі педагогічних працівників для забезпечення поліпшення функціонування та розвитку освіти в державі, сторони домовились про наступне :
Кабінету Міністрів України доручити Голові Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити вичерпних заходів для забезпечення видатків на освіту відповідно до Державного бюджету України з урахуванням контрольних показників, визначених Міністерством фінансів.
Кабінету Міністрів України під час доопрацювання проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» розглянути питання щодо вишукання можливості для врегулювання зазначених вище питань, передбачивши відповідні асигнування для :
- поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог статті 57 Закону України «Про освіту»;
- забезпечення диференціації заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади за рахунок фонду оплати праці;
- поширення виплати 20-відсоткової надбавки, встановленої з метою підвищення престижності педагогічної праці на інших педагогічних працівників.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки сприятиме створенню умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи установ і закладів освіти, упередженню виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення прагнутиме до їх розв'язання шляхом взаємних консультацій та переговорів.
Профспілкові організації впливатимуть на створення необхідних умов для підвищення професійного рівня працівників освіти, надаватимуть фінансову підтримку найбільш соціально незахищеним працівникам освіти, братимуть активну участь у здійсненні заходів для реформування освіти.

Комментариев нет:

Отправить комментарий