21 декабря 2012 г.

ТВІЙ ВИБІР – ПРОФСПІЛКА

   ТВІЙ ВИБІР – ПРОФСПІЛКА
   Як профспілка може захистити тебе при укладенні та виконанні колективного договору?
Профспілка представляє на переговорах про укладення колективного договору інтереси всіх працівників незалежно від їх членства в профспілковій організації, а значить, захищає інтереси всього колективу.
   Після укладення колективного договору профспілка може і повинна контролювати його виконання і вживати заходів до посадових осіб, які не виконують колдоговір, інформувати про них трудовий колектив, не допускати порушень умов колективного договору.
   У центрі уваги профспілки - все життя людини.
   Колективний договір покликаний забезпечити не тільки чесні трудові взаємини, але й повноцінне особисте життя через гідну оплату праці, навчання, вирішення житлових питань, відпочинок, соціальний захист.
   Тобі самому вирішувати - чи хочеш ти впливати на своє життя, на умови, в яких працюєш, на зарплату і соціальні гарантії або хочеш покірно чекати і терпіти несправедливість.

31 августа 2012 г.

Шановні освітяни!

   1 вересня - це свято освітян, свято скромних,  достойних людей, свято добра, мудрості й любові. 

     Дорогі освітяни, бажаю вам у новому навчальному році осягнути нові здобутки  освітніх інновацій і втілити їх у життя вашого навчального закладу, зустріти добрих і надійних друзів, розуміння колег і керівництва у реалізації сміливих творчих проектів, а головне — досягти омріяної мети. 

     Хай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожний навчальний заклад, кожну родину!

13 марта 2012 г.

ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ЧЛЕНА ПРОФКОМУ

Відповідно до статті 252 Кодексу законів про працю України працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їхніх повноважень.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускаються лише за попередньою згодою профспілки.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган професійної спілки), окрім випадків дотримання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).
Працівники, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який вони обиралися, не можуть бути звільнені з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі у зв'язку зі ста-ном здоров'я, що перешкоджає виконанню роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).
Це не стосується працівників, які достроково припинили свої повноваження у цих органах через неналежне виконання обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, пов'язаних зі станом здоров'я.
Працівники, звільнені у зв'язку з обранням до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку повноважень повертаються на попереднє місце роботи (посаду) або за згодою працівника призначаються на іншу рівнозначну посаду.
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час зі збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших- громадськнх обов'язків в інтересах трудового колективу, а також для участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як дві години на тиждень.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів зі збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.


ДО ВІДОМА
Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси членів профспілки та захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси. Первинки здійснюють свої повноваження через створені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє у межах прав, наданих Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» і статутом професійної спілки.

28 февраля 2012 г.

Пансіонат «Пролісок»

Пансіонат «Пролісок» м. Трускавець
Львівської обласної організанції профспілки працівників освіти та науки пропонує графік заїздів на сезон весна-літо 2012 р.
30.04.12-11.05.12
14.05.12-25.05.12
28.05.12-08.06.12
11.06.12-22.06.12
25.06.12-06.07.12
09.07.12-20.07.12
23.07.12-03.08.12
06.08.12-17.08.12
20.08.12-31.08.12
Ціна за перебування в пансіонаті за 12 днів для членів профспілки працівників освіти та науки України

Номери типу «економ» (145,00 за добу ) - 1740,00 грн
Номери типу «стандарт» (175,00 за добу) - 2100,00 грн
Номери типу «пів-люкс» (205,00 за добу) - 2460,00 грн
(вартість путівки може змінюватися)
Ціна за перебування в пансіонаті за 12 днів для відпочиваючих ,які не є членами галузевої профспілки

Номери типу «економ» (160,00 за добу ) - 1920,00 грн
Номери типу «стандарт» (195,00 за добу) - 2340,00 грн
Номери типу «пів-люкс» (225,00 за добу) - 2700,00 грн
(вартість путівки може змінюватися)

В вартість входить :
- проживання
- 3-х разове харчування
- консультація лікаря
В пансіонаті працює масажний кабінет.

Прийом відпочиваючих проводиться згідно попередньої оплати.
Замовлення приймаються за телефоном:
03247-5-45-31
03247-5-17-50 (факс)
067-706-98-45
e-mail: prolisok-osvita@ukr.net


Директор пансіонату Шевців Юрій Володимирович