22 ноября 2011 г.

Про виплату пенсій за вислугу років

До Федерації профспілок України надходить чимало звернень щодо виплати пенсій за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров 'я, які після призначення пенсії працюють на відповідних посадах у закладах освіти та охорони здоров 'я за сумісництвом. Спілчани просять докладно роз'яснити порядок їх виплати.


Нагадаємо, що відповідно до п. «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 праців-ники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення мають право на пенсію за вислугу років за наявності 25 років спеціального стажу роботи незалежно від віку.
За часів СРСР, згідно з роз'ясненнями відповідних державних органів (Держкомпраці СРСР, Мінсоцзахисту України), до спеціального стажу роботи для призначення пенсії за вислугу років зараховувалася тільки робота за основним місцем роботи. Робота за сумісництвом не зараховувалася до спеціального стажу, оскільки особи, які працюють за сумісництвом, пільгами, встановленими для працівників підприємств, установ, організацій, не користуються незалежно від того, працюють вони на цій роботі повний робочий день чи ні.
Стосовно виплати пенсій за вислугу років законодавчими актами жодних обмежень не встановлено. Навпаки - статтею 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що пенсії (не зазначено, який саме вид, а тому мова може йти про всі види пенсій) виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера і незалежно від реєстрації місця проживання. Відповідно до роз'яснення державних органів; пенсія за вислугу років виплачується непрацюючим пенсіонерам або якщо пенсіонер працює на роботах, які не, дають право на цю пенсію. Тож якщо пенсіонер, отримуючи пенсію за вислугу років, працевлаштується на посади, робота на яких дає право на зазначений вид пенсії, то виплата пенсії призупиняється.
Ураховуючи те, що робота за сумісництвом не дає права на пенсію за вислугу років, то після призначення пенсії за вислугу років пенсіонери можуть працювати на посадах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, за сумісництвом, отримуючи при цьому пенсію без обмеження. Проте, як свідчать звернення, через незрозумілі причини 2011 року Пенсійний фонд України почав нараховувати переплату пенсій тим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років і працюють на відповідних посадах за сумісництвом.
Вважаючи такі дії органів Пенсійного фонду незаконними, Федерація профспілок України звернулася до Мінсоцполітики, на яке покладено державне регулювання та нагляд за призначенням, перерахунком і виплатою пенсій у солідарній пенсійній системі, із проханням втрутитися та вжити заходів для забезпечення виконання законодавства у повному обсязі. Адже якщо робота за сумісництвом не дає права на призначення пенсії за вислугу років, то відповідно вона не може позбавляти пенсіонера права на отримання такої пенсії.
Слід зазначити, що із цим питанням Федерація профспілок звернулася До Міністерства юстиції України, але, на жаль, цей державний орган ухиляється від надання конкретної відповіді, посилаючись на те, що зазначене питання перебуває в компетенції Мінсоцполітики України.
Про хід розв'язання цієї проблеми Федерація профспілок інформуватиме членські організації та читачів газети.

ВОЛОДИМИР МАКСИМЧУК,
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

11 ноября 2011 г.

Керівнику членської
організації облпрофради

20 жовтня ц.р. в першому читанні Верховною Радою України схвалено проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (реєстр. №9000 від 15.09.2011 р.).
Влада пропонує в Державному бюджеті 2012 року:
- незаконно занижений розмір прожиткового мінімуму, що розрахований на застарілих наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, затверджених ще 2000 року;
- мізерну мінімальну заробітну плату, яка не дасть не те, що прогодувати сім'ю, а й самого працівника.
З метою адекватної профспілкової реакції членським організаціям рекомендовано до 10 листопада ц.р. організувати проведення в кожній первинній профспілковій організації розширеного засідання профком, на якому розглянути питання загрози конституційним правам громадян, що несе проект Державного бюджету 2012 року. Рішення профспілкового комітету оформити в вигляді листа, телеграми та направити Президенту України (Адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11). Копію листа ФПУ до Президента України додається.
Просимо оперативно до 08.11.2011 проінформувати відділ соціально- економічного захисту облпрофради про прийняті Вами рішення щодо:
- поширення доданої інформації
- організації проведення розширених засідань профкому


Голова Запорізької
облпрофради В.М. Сластьон

9 ноября 2011 г.

Звернення до Президента України

Президенту України Януковичу В.Ф.

Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.


Запорізька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, яка об’єднує 78000 членів профспілки, занепокоєна станом фінансування галузі, оплатою праці, низькими соціальними гарантіями у проекті Державного бюджету на 2012рік.
Ми разом з іншими галузевими профспілками області підтримуємо передвиборчу програму «Україна – для людей» та Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», але в повсякденному житті не відчуваємо значних зрушень в цьому напрямку.
Занепокоєння викликають :
- недостатній рівень соціальних стандартів та гарантій, закладених в проект Державного бюджету України на 2012рік, для реалізації конституційного права на достатній життєвий рівень працівників та їх сімей;
- незаконно знижений прожитковий мінімум, встановлений на його рівні розмір мінімальної заробітної плати, розміри соціальних виплат призведуть до ще більшого збідніння населення;
- незначні підвищення заробітної плати в галузі освіти, які демонстративно часто проводяться Кабінетом Міністрів України, позбавляють працівників права на індексацію доходів, що нівелює саму ідею цього підвищення і робить цю зарплату системно низькою;
- незаконне обмеження гарантій по забезпеченню безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників у сільській місцевості і селищах міського типу за п.4ст.57 Закону України « Про освіту»;
- систематичне щорічне недофінансування фонду заробітної плати в галузі. Станом на 1.11.2011р. до кінця 2011року на заробітну плату в галузі області не вистачає 23000000 гривень;
- неефективність бюджетної Програми надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Запорізька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, керуючись положеннями Конституції України, Законами України
«Про освіту», «Про оплату праці» та виходячи із критичної ситуації, що склалася в галузі освіти і суспільства, вимагають від Президента України як гаранта Конституції, від Верховної Ради України як вищого законодавчого органу:
1. Закласти в проект Державного бюджету України на 2012рік соціальні стандарти та гарантії, що дають можливість реалізації громадянами конституційного права на достатній життєвий рівень.
2. Забезпечити бюджетне асигнування на освіту у розмірі 10% внутрішнього валового продукту, як це передбачено ст.57 Закону України «Про освіту».
3. Встановити посадові оклади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ і ІУ рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості, як це передбачено ст.57 Закону України «Про освіту».
4. Встановити посадові оклади педагогічним працівникам вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту».
5. Забезпечити педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням незалежно від розміру їх зарплат та пенсій згідно ст.57 Закону України «Про освіту».
6. Надавати в необхідних розмірах пільгові довготермінові кредити на будівництво, придбання житла.
7. Прийняти міри по стабілізації цін на основні групи продуктів і товарів.

8 листопада 2011року

27 октября 2011 г.

Навіщо людині профспілка?

Профспілку можна порівняти з сім’єю. Вона так само створюється на засадах спільності інтересів, для задоволення власних запитів, утворення дружнього колективу та прояву турботи про його членів…

ЩО Ж ТАКЕ «ПРОФСПІЛКА»?

Профспілка – це добровільна неприбуткова самоврядна громадська організація, що діє згідно зі своїм статутом та об’єднує громадян, пов’язаних, як правило, спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.

Тож навіщо людині профспілка? На це запитання дає коротку, але вичерпну відповідь Загальна декларація прав людини. «Кожна людина, – записано в ній, – має право створювати професійні спілки та входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів». Для реалізації задекларованого в документі ООН профспілки наділені таким широким спектром прав і повноважень, яких не має жодна інша громадська організація, політична сила. Їм надано право під егідою Міжнародної організації праці (МОП) брати участь у розробці та прийнятті міжнародних стандартів у питаннях праці, своєю участю в засіданнях МОП активно впливати на поліпшення рівня людського життя. Саме профспілки є найнадійнішою і загальновизнаною міжнародними організаціями формою представництва інтересів найманої робочої сили на ринку праці.

Користуючись юридичним статусом, профспілки беруть участь у визначенні головних критеріїв нашого життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробки соціальних програм і програм зайнятості населення.

Саме профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист прав та інтересів своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцем, а також іншими об’єднаннями громадян. Вони наділені правом представляти інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного права щодо звернення на захист своїх прав до трудових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ тощо.

ЯКІ ПРАВА МАЮТЬ ПРОФСПІЛКИ?

У профспілок чи не найбільше прав серед інших об’єднань громадян.

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, визначають їх функції. Серед них – представницька, захисна, контрольна, соціально-економічна, гуманітарна, міжнародна.

Профспілка в своїй діяльності є незалежною від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавця, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована. Вона самостійно ор­ганізовує свою роботу, проводить збори, конференції, з’їзди, засідання утворених нею органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

Держава заборонила органам своєї влади й органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, роботодавцям, їх об’єднанням втручатися у діяльність профспілок, їх організацій, перешкоджати здійсненню їх статутної діяльності.

За порушення прав профспілок встановлена кримінальна відповідальність. За умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок передбачені виправні роботи на термін до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ?

Людина вільно обирає для себе профспілку. Її членом є особа, що входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.

Почитавши Статут обраної вами профспілки, поспілкувавшись з її членами, вам слід прийняти рішення, ваша це організація, чи ні. Якщо так – беріть аркуш паперу і пишіть заяву до первинної профспілкової організації з проханнями прийняти вас у члени профспілки. І саме ви, ставши членом профспілки, зможете сприяти ефективності її роботи, впливати на реалізацію нею захисних функцій, підвищення ролі профспілки у житті спілчан, а отже, і вашому житті.

ЯКІ ПРАВА МАЄ ЧЛЕН ПРОФСПІЛКИ?

Ваші права як члена профспілки визначені в її Статуті. Ставши членом профспілки, ви матимете право на безоплатну юридичну консультацію, пра­вовий захист, зокрема в суді, обстоювання ваших прав та інтересів перед роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на матеріальну допомогу та заохочення тощо. В особі профспілки ви матимете і доброго порадника. У ній ви знайдете можливість сформувати себе як осо­бистість для громадської роботи, активної участі в суспільно-політичному житті країни.

Ставши членом профспілки, ви зможете навчатися та підвищувати свою кваліфікацію в профспілкових навчальних закладах – Академії праці і соціальних відносин, Харківському соціально-економічному інституті, Інституті туризму Федерації профспілок України, зональних навчально-методичних профспілкових центрах, брати зі своєю сім’єю участь у колективах народної творчості, фіз­культури і спорту тощо.

ЯК ПРОФСПІЛКА МОЖЕ ЗАХИСТИТИ ВІД НЕЗАКОННИХ ДІЙ РОБОТОДАВЦЯ?

Головними правовими документами регулювання ваших трудових відносин із роботодавцем є Кодекс законів про працю України та колективний договір.

Профспілка, реалізуючи свої повноваження, що містяться в цих документах, може захистити ваші інтереси з питань:

- виконання колективного договору, який є малим кодексом про працю підприємства та містить, зокрема, питання трудових відносин, оплати й умов праці, форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифної сітки, схеми посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;

- перевірки дотримання роботодавцем, за вашим дорученням, трудового до­говору, укладеного з вами;

- виплати роботодавцем зарплати;

- додержання законодавства про працю й охорону праці;

- створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов;

- забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

- проведення незалежної експертизи умов праці;

- розслідування причин нещасного випадку на виробництві;

- внесення роботодавцю, органам виконавчої влади й органам місцевого само­врядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, а також аргументованої, в місячний термін, відповіді;

- представлення інтересів в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори;

- контролю за реалізацією права в сфері охорони здоров’я, медико-санітарної допомоги тощо.

Ставши членом профспілки, ви матимете надійного гаранта забезпечення ваших прав та реалізації ваших інтересів.

Зацікавленість працівника в профчленстві насамперед полягає в тому, що у взаємовідносинах з роботодавцем він не володіє тими правами, які має профспілка. Одноосібно працівнику важко захиститися від свавілля та не­законних дій роботодавця. Згуртувавшись, працівники можуть протидіяти порушенням своїх прав, відстояти свої інтереси. Об’єднавшись у профспілку, зробивши її одночасно організаційно і фінансово сильною, а отже, незалежною від будь-кого, спілчани можуть на рівних спілкуватися з роботодавцем, здійснювати контроль за оплатою та умовами своєї праці тощо.

Вступайте до профспілок! Профспілки визнані світом найавторитетнішою, наймасовішою представницькою організацією людей найманої праці. Ваша профспілка захистить ваші інтереси, трудові та соціально-економічні права.

Борис ВОЛОШИН,
колишній працівник апарату ФПУ України

18 октября 2011 г.

17 жовтня Міжнародний День боротьби за ліквідацію бідності

Проект
17 жовтня Міжнародний День
боротьби за ліквідацію бідності
РЕЗОЛЮЦІЯ Всеукраїнської акції протесту
«Профспілки проти бідності!
Профспілки за гідну зарплату і достойну пенсію!!!»

Авангард профспілкового руху країни, що зібрався на цій площі в Міжнародний день боротьби з бідністю за для демонстрації своєї єдності та готовності віддати всі сили в боротьбі за гідну працю, гідну зарплату, гідні та безпечні умови праці, проявити солідарність для захисту прав ветеранів, молоді, жінок, припинити тотальне поширення бідності серед населення України -країни у центрі Європи.
Незважаючи на проголошене відновлення економіки та постійні обіцянки значно покращити життя населення. Уряд вніс до Верховної Ради проект Державного бюджету України на 2012 рік. в якому не забезпечено реалізацію конституційних прав громадян України на достатній рівень життя - гідну зарплату, пенсію, соціальну допомогу, безоплатну освіту, медицину, житло тощо. В чергове не виконуються поставленні в Програмі Президента України завдання щодо покращення життя українців та вже півтора роки не виконується Указ Глави Держави щодо викорінення бідності. Численні профспілкові ініціативи га звернення з цих злободенних питань органами влади ігноруються.
Через штучно занижені розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати продовжується обкрадання медиків, освітян, працівників культури і соціальної сфери, пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених та сімей з дітьми. Одночасно Уряд наполегливо ініціює ручне управління (вважай поступову ліквідацію) соціальних пільг та компенсаційних виплат чорнобильців, колишніх воїнів-афганців, ветеранів війни та праці, дітей війни, інвалідів та інших найбільш соціально вразливих категорій населення.
Так знана пенсійна реформа показала весь цинізм влади, яка повністю проігнорувала думку громадськості, переклавши весь тягар проблем пенсійної системи на плечі працівників на пенсіонерів. Підвищено з 1 жовтня пенсійний вік і стаж, необхідний для призначення пенсії, практично заморожено розміри призначених пенсій. При цьому Уряд не поспішає наводити порядок у тіньовому секторі економіки, захищаючи тим самим свої бізнес клани та підриваючи фінансову спроможність Пенсійного фонду.
Не забуто інтереси бізнесу й у прийнятому Податковому кодексі, який не скорочує розриву в доходах між багатими та бідними. Бюджет продовжує наповнюватися в першу чергу за рахунок податків з нашої злиденної заробітної плати. Вітчизняні олігархи при цьому не платять податків за шикарні хатинки та примножують свої статки за рахунок доходів від капітал) у вигляді різного роду процентів, дивідендів та роялті, що звільнені від податку зовсім, або оподатковуються за безсоромно мінімальними ставками.
Чесна праця в Україні все більше втрачає престижність із-за низької її оплати. Бідність серед працюючих породжується не справедливим розподілом між працею і капіталом результатів економічної діяльності, провокує соціальну та економічну поляризацію суспільства, тінізацію зарплат і зайнятості.
Ми. учасники мітингу, обурюємось намаганнями керівництва вищих ешелонів влади, політичної еліти і олігархічного бізнесу вирішувати економічні проблеми держави за рахунок добробуту трудящих, пенсіонерів і дітей. Така політика влади вже призвела до погіршення економічного стану працівників і членів їх сімей. Тільки за цей рік чисельність бідного населення збільшилася на 1 млн. і сягнула понад 12 мільйонів наших співвітчизників.
Профспілки проти бідності!
Профспілки за гідну зарплату і достойну пенсію!!!

Ми вимагаємо:
від Президента України - гаранта Конституції
• забезпечити громадянам прана на працю, гідну і своєчасну її оплату, пенсію, реалізацію прана на об'єднання в профспілки та заборону втручання органів влади у їх статутну діяльність;
• виконати обіцянки щодо ліквідації бідності та впровадження європейських стандартів життя. Примусити Уряд виконати перший Указ Президента по подоланню бідності;
• не підписувати закони, які звужують зміст та обсяги існуючих прав і свобод:
від Верховної Ради України
• забезпечити через закон про Державний бюджет на 2012 рік і наступні роки реальне виконання президентського завдання про наближення зарплат і пенсій до рівня передових країн світу. Встановити з 1 січня 2012 року мінімальну зарплату, мінімальної пенсії за віком на рівні об'єктивно обрахованого прожиткового мінімуму;
• забезпечити соціальну справедливість в оподаткуванні трудових доходів, встановити неоподатковуваний мінімум на рівні прожиткового мінімуму;
• забезпечити правові умови діяльності профспілок;
від Кабінету Міністрів України
• безумовного виконання зобов'язань за Генеральною УГОДОЮ на 2010-2012 роки ;
• припинення дискримінації в заробітній платі працівників бюджетної сфери, запровадження з 2012 року повноцінної Єдиної тарифної сітки;
• проведення реально ефективного, а не імітації соціального діалогу при здійсненні соціальних реформ;
• легалізації зайнятості та доходів, негайної ліквідації заборгованості із заробітної плати та із страхових внесків;
• стабільних ціп і тарифів, припинення безпідставного їх підвищення в угоду Міжнародному валютному фонду.
від організацій роботодавців та їх об'єднань
неухильно дотримуватися трудового законодавства, колективних договорів і угод, забезпечити чесний розподіл результатів праці між бізнесом і трударями, запровадити гідну оплату праці, щоб нарешті вивести українські зарплати з позорних європейських аутсайдерів, і негайно повернути зарплатні борги 130 тисячам працівників.
' Ми закликаємо сторони соціального діалогу до проведення на принципово нових засадах переговорів для укладення колдоговорів і угод з метою забезпечення подолання дефіциту гідної праці та реального наближення економіки та життя громадян України до ТОП-20 передових країн світу.
У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ щодо підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів і гарантій ПРОФСПІЛКАМ розгорнути широкомасштабні протестні акції в боротьбі проти порушення прав громадян України на гідне життя та поширення бідності серед працюючих.

17 жовтня 2011 року м. Київ

29 апреля 2011 г.

Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що акції протесту освітян з вимогою підвищення заробітної плати не зможуть змінити Закон про державний бюджет

Таку думку він висловив під час проведення відеоконференції з освітянами Одеси, Львова, Харкова і Дніпропетровська, що відбулася у Будинку Уряду повідомляє Zaxid.net.
Коментуючи інформацію про те, що на 18 травня заплановані чергові акції протесту працівників освіти щодо підвищення їм заробітної плати, міністр зокрема зазначив: "Я хотів би звернутися в першу чергу до всіх керівників. Ви знаєте, я не розумію всі ці рознарядки, які йдуть на 18 травня, на те, щоб знов їхати в Київ, пікетувати і таке інше".
"Можу сказати, що якщо місцеві бюджети можуть щось вирішити, ми будемо за це дякувати… Ви ж розумієте, що травневими мітингами ми бюджет не змінимо", - заявив міністр.
Дмитро Табачник також підкреслив, що він розуміє боротьбу представників освітянських профспілок, але зазначив, що цього року результат цієї боротьби буде відповідати Закону про державний бюджет.
Також міністр висловив власну думку щодо причини низької заробітної плати працівників українських загальноосвітніх шкіл.
"Ви добре пам’ятаєте, мабуть, яке було навантаження на вчителя в середній школі в радянські часи – 18 годин (на тиждень – ред.). Але всі вчителі – принаймні, в моїй, 4-й середній школі – боролися за півтори ставки, за 27 годин, і більшість мала навантаження 21-22 години. На сьогодні скільки в нас навантаження в середньому по країні на вчителя в загальноосвітній середній школі? Відповім – 14 годин, а в деяких областях вже дійшло до 12", - наголосив Д. Табачник.
При цьому міністр нагадав, що на початку 90-х років минулого сторіччя навантаження на вчителя київської середньої школи становило навіть 30 годин.
"Хіба не в цьому криється в півтора-два рази менша заробітна плата?", - зазначив Дмитро Табачник, додаючи, що профспілки не хочуть бачити цього нюансу.
Окрім того, Дмитро Табачник наголосив, що цього року вчителі вже отримали до заробітної плати надбавку 20%, і зазначив, що цього року ще планується підвищення зарплати працівників бюджетної сфери загалом.
Втім міністр освіти не уточнив, чому ввірене йому відомство не відстоює соціальні інтереси працівників галузі, в т.ч. не ініціює розгляд відповідних законодавчих змін до державного бюджету.
Нагадаємо, що наслідком березневих акцій протестів працівників педагогічної галузі стало прийняте урядом рішення про встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам деяких категорій. Втім, нова постанова уряду лише розширила коло педагогічних працівників, на яких має розповсюджуватися встановлення 20% надбавки та уточнила обсяг навчального навантаження встановлення доплат.
Основна вимога освітян щодо скорочення розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та законодавчо встановленою мінімальною заробітною платою залишилася поза увагою держави.
Як повідомлялося раніше, представники Профспілки оголосили дату нових акцій протесту працівників освітньої галузі до якої цього разу мають намір приєднатися працівники інших галузей, зокрема охорони здоров’я, культури, державних установ та соціальної сфери.
Рішенням профспілок передбачено проведення в регіонах 17, а в м. Києві 18 травня масових акцій протесту з метою відстоювання трудових, соціально-економічних прав працівників.
Раніше Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти Олександр Яцунь заявив, що "на вулиці столиці та обласних центрів готові вийти сотні тисяч, можливо мільйон, доведених до відчаю педагогів".

Реакція профспілок на вислови міністра освіти і науки, молоді та спорту поки невідома.


За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 28.04.2011

17 апреля 2011 г.

КМУ прийнято рішення про встановлення з 1 квітня розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС на рівні 625 грн.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 березня 2011 р. № 310
Київ
Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 50, ст. 1631, № 72, ст. 2573, № 88, ст. 3096, № 101, ст. 3629), доповнивши абзац другий примітки 1 після цифр і слова “613 гривень” словами і цифрами “; з 1 квітня — 625 гривень”.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.
3. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
4. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством фінансів подати до 1 вересня 2011 р. пропозиції щодо підвищення з 1 жовтня 2011 р. посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також підвищення посадових окладів працівників бюджетних установ, закладів і організацій, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629).
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Оприлюднено постанову Уряду щодо встановлення 20-ти відсоткової надбавки всім педагогічним працівникам

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2011 р. № 373
Київ
Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування.
Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 “Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 82, ст. 2778).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2011 року.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ