22 ноября 2011 г.

Про виплату пенсій за вислугу років

До Федерації профспілок України надходить чимало звернень щодо виплати пенсій за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров 'я, які після призначення пенсії працюють на відповідних посадах у закладах освіти та охорони здоров 'я за сумісництвом. Спілчани просять докладно роз'яснити порядок їх виплати.


Нагадаємо, що відповідно до п. «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 праців-ники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення мають право на пенсію за вислугу років за наявності 25 років спеціального стажу роботи незалежно від віку.
За часів СРСР, згідно з роз'ясненнями відповідних державних органів (Держкомпраці СРСР, Мінсоцзахисту України), до спеціального стажу роботи для призначення пенсії за вислугу років зараховувалася тільки робота за основним місцем роботи. Робота за сумісництвом не зараховувалася до спеціального стажу, оскільки особи, які працюють за сумісництвом, пільгами, встановленими для працівників підприємств, установ, організацій, не користуються незалежно від того, працюють вони на цій роботі повний робочий день чи ні.
Стосовно виплати пенсій за вислугу років законодавчими актами жодних обмежень не встановлено. Навпаки - статтею 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що пенсії (не зазначено, який саме вид, а тому мова може йти про всі види пенсій) виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку) за місцем проживання пенсіонера і незалежно від реєстрації місця проживання. Відповідно до роз'яснення державних органів; пенсія за вислугу років виплачується непрацюючим пенсіонерам або якщо пенсіонер працює на роботах, які не, дають право на цю пенсію. Тож якщо пенсіонер, отримуючи пенсію за вислугу років, працевлаштується на посади, робота на яких дає право на зазначений вид пенсії, то виплата пенсії призупиняється.
Ураховуючи те, що робота за сумісництвом не дає права на пенсію за вислугу років, то після призначення пенсії за вислугу років пенсіонери можуть працювати на посадах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, за сумісництвом, отримуючи при цьому пенсію без обмеження. Проте, як свідчать звернення, через незрозумілі причини 2011 року Пенсійний фонд України почав нараховувати переплату пенсій тим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років і працюють на відповідних посадах за сумісництвом.
Вважаючи такі дії органів Пенсійного фонду незаконними, Федерація профспілок України звернулася до Мінсоцполітики, на яке покладено державне регулювання та нагляд за призначенням, перерахунком і виплатою пенсій у солідарній пенсійній системі, із проханням втрутитися та вжити заходів для забезпечення виконання законодавства у повному обсязі. Адже якщо робота за сумісництвом не дає права на призначення пенсії за вислугу років, то відповідно вона не може позбавляти пенсіонера права на отримання такої пенсії.
Слід зазначити, що із цим питанням Федерація профспілок звернулася До Міністерства юстиції України, але, на жаль, цей державний орган ухиляється від надання конкретної відповіді, посилаючись на те, що зазначене питання перебуває в компетенції Мінсоцполітики України.
Про хід розв'язання цієї проблеми Федерація профспілок інформуватиме членські організації та читачів газети.

ВОЛОДИМИР МАКСИМЧУК,
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУ ФПУ

11 ноября 2011 г.

Керівнику членської
організації облпрофради

20 жовтня ц.р. в першому читанні Верховною Радою України схвалено проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (реєстр. №9000 від 15.09.2011 р.).
Влада пропонує в Державному бюджеті 2012 року:
- незаконно занижений розмір прожиткового мінімуму, що розрахований на застарілих наборах продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, затверджених ще 2000 року;
- мізерну мінімальну заробітну плату, яка не дасть не те, що прогодувати сім'ю, а й самого працівника.
З метою адекватної профспілкової реакції членським організаціям рекомендовано до 10 листопада ц.р. організувати проведення в кожній первинній профспілковій організації розширеного засідання профком, на якому розглянути питання загрози конституційним правам громадян, що несе проект Державного бюджету 2012 року. Рішення профспілкового комітету оформити в вигляді листа, телеграми та направити Президенту України (Адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11). Копію листа ФПУ до Президента України додається.
Просимо оперативно до 08.11.2011 проінформувати відділ соціально- економічного захисту облпрофради про прийняті Вами рішення щодо:
- поширення доданої інформації
- організації проведення розширених засідань профкому


Голова Запорізької
облпрофради В.М. Сластьон

9 ноября 2011 г.

Звернення до Президента України

Президенту України Януковичу В.Ф.

Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.


Запорізька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, яка об’єднує 78000 членів профспілки, занепокоєна станом фінансування галузі, оплатою праці, низькими соціальними гарантіями у проекті Державного бюджету на 2012рік.
Ми разом з іншими галузевими профспілками області підтримуємо передвиборчу програму «Україна – для людей» та Програму економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», але в повсякденному житті не відчуваємо значних зрушень в цьому напрямку.
Занепокоєння викликають :
- недостатній рівень соціальних стандартів та гарантій, закладених в проект Державного бюджету України на 2012рік, для реалізації конституційного права на достатній життєвий рівень працівників та їх сімей;
- незаконно знижений прожитковий мінімум, встановлений на його рівні розмір мінімальної заробітної плати, розміри соціальних виплат призведуть до ще більшого збідніння населення;
- незначні підвищення заробітної плати в галузі освіти, які демонстративно часто проводяться Кабінетом Міністрів України, позбавляють працівників права на індексацію доходів, що нівелює саму ідею цього підвищення і робить цю зарплату системно низькою;
- незаконне обмеження гарантій по забезпеченню безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників у сільській місцевості і селищах міського типу за п.4ст.57 Закону України « Про освіту»;
- систематичне щорічне недофінансування фонду заробітної плати в галузі. Станом на 1.11.2011р. до кінця 2011року на заробітну плату в галузі області не вистачає 23000000 гривень;
- неефективність бюджетної Програми надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Запорізька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, керуючись положеннями Конституції України, Законами України
«Про освіту», «Про оплату праці» та виходячи із критичної ситуації, що склалася в галузі освіти і суспільства, вимагають від Президента України як гаранта Конституції, від Верховної Ради України як вищого законодавчого органу:
1. Закласти в проект Державного бюджету України на 2012рік соціальні стандарти та гарантії, що дають можливість реалізації громадянами конституційного права на достатній життєвий рівень.
2. Забезпечити бюджетне асигнування на освіту у розмірі 10% внутрішнього валового продукту, як це передбачено ст.57 Закону України «Про освіту».
3. Встановити посадові оклади науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ і ІУ рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості, як це передбачено ст.57 Закону України «Про освіту».
4. Встановити посадові оклади педагогічним працівникам вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту».
5. Забезпечити педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням незалежно від розміру їх зарплат та пенсій згідно ст.57 Закону України «Про освіту».
6. Надавати в необхідних розмірах пільгові довготермінові кредити на будівництво, придбання житла.
7. Прийняти міри по стабілізації цін на основні групи продуктів і товарів.

8 листопада 2011року